Rondom het inseminatie-proces kunnen een aantal handelingen nodig zijn. Onze dierenartsen voeren begeleiding op maat uit en dit zal daarom per merrie verschillen. Alle handelingen worden tijdens het spreekuur uitgevoerd en alleen in overleg met de eigenaar.

Scannen Hengstigheid

Daglengte, temperatuur, aanwezigheid van een geel lichaam, algehele gezondheid en aanleg van de merrie zorgen er samen voor of er hengstigheid optreed. Gebeurt dit niet, dan kunnen we in een aantal gevallen alsnog zorgen dat er hengstigheid optreed.

Ziet u niet wanneer uw merrie hengstig is dan kunt u een keer langskomen en proberen we door middel van echografie te bepalen in welk stadium van de cyclus de merrie op dat moment zit en wanneer u weer terug kan komen voor inseminatie.

Wanneer uw merrie hengstig is bekijken we door middel van echografie de baarmoeder en eierstokken en bepalen we wanneer de merrie geïnsemineerd kan worden. Wanneer de merrie een follikel heeft geproduceert, een hengstige baarmoeder heeft, en een ontspannen baarmoedermond heeft is ze klaar om te worden gedekt of geinsemineerd. Wij kunnen van vrijwel alle hengsten sperma bestellen zowel in binnen- als buitenland.

Bacteriekweek Bij merries die lasting drachtig blijken te worden, kan een swab worden genomen uit de baarmoeder om eventuele bacterien aan te tonen. Hiervan hebben wij binnen een aantal dagen de uitslag. Een swab is een groot steriel staafje dat wij via de baarmoedermond inbrengen. Vervolgens wordt een monster uit de baarmoeder genomen om te testen. Wanneer uit deze test blijkt dat er een infectie is, wordt de baarmoeder gespoeld.

Controle en Spoelen Rond de inseminatie kan het voorkomen dat spoelen van de baarmoeder noodzakelijk blijkt.Mochten wij aanwijzingen hiervoor zien tijdens het scannen, dan voeren wij dit direct uit. Spoelen duurt ongeveer 10 minuten en is niet ingrijpend voor uw merrie en levert geen vertraging op in het inseminatie-proces. Afhankelijk van de situatie wordt er met een van de drie onderstaande vloeistoffen gespoeld:

  • Fysiologische zoutoplossing: Om te reinigen
  • Fysiologische zoutoplossing met antibiotica: Om infecties te behandelen.
  • Fysiologische zoutoplossing met slijmoplossers: Voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld voorbereiden op antibiotica spoeling.                

Caslich operatie Bij sommige merries is het noodzakelijk een zogenaamde Caslich operatie uit te voeren. Hierbij wordt de opening van de vulva verkleind om zo het aanzuigen van lucht naar de baarmoeder te voorkomen, en daarmee de kans op dracht te vergroten. Dit gebeurt onder locale verdoving. Als deze ingreep nodig blijkt, wordt deze direct na inseminatie uitgevoerd.

Scannen dracht na bevruchting 16 tot 18 dagen na de dekking of inseminatie scannen we voor de eerste keer op dracht. Op dit moment zie je alleen een vruchtblaas. Eventuele tweelingdracht kun je op dit moment zien en behandelen. Tussen de 30 en 35 dagen scannen we voor de tweede keer op dracht. Op dit moment zie je een heel klein vruchtje met een kloppend hart. Als dit er allemaal goed uitziet scannen we aan het einde van het seizoen nog een laatste keer.