In de paardenfokkerij krijgt het toepassen van embryotransplantatie steeds meer bekendheid. Ook bij de DAP Purmerend kunt u naast begeleiding en inseminatie van uw fokmerrie voor embryotransplantatie terecht. KI station Esther van de Velde wordt vanuit de praktijk begeleid door dierenartsen Esther van de Velde en Dory Gouwens.

Embryotransplantatie of kortweg E.T. biedt de fokker van sportpaarden de mogelijkheid om sport en fokkerij te combineren. Dit verhoogt het rendement van uw kwaliteitsvolle fokmerrie. Een sportmerrie kan men zo het dragen van een veulen besparen of men kan toch fokken met een merrie, die haar veulen niet zelfstandig kan voldragen.

Ook is het d.m.v. embryotransplantatie mogelijk meerdere nakomelingen per jaar te produceren en hiervoor eventueel verschillende vaderdieren te gebruiken.

Methoden embryotransplantatie bij het paard Naast een donormerrie heeft u voor embryotransplantatie ook een ontvangstmerrie nodig. Er zijn 2 methodes mogelijk.

  1. De cyclus van uw ontvangstmerrie wordt gesynchroniseerd met die van de donormerrie, waarna het embryo na spoeling van de donormerrie direct wordt ingebracht bij de ontvangstmerrie.
  2. De tweede mogelijkheid is, dat het embryo na spoeling voor verzending wordt klaargemaakt en elders in een ontvangstmerrie wordt ingebracht. Invriezen en op een later tijdstip inbrengen bij de ontvangstmerrie is nog niet erg succesvol. Om het gehele proces zo goed mogelijk te begeleiden zullen de donormerrie en indien van toepassing ook de ontvangst merrie enige tijd op ons dek- en inseminatie station moeten verblijven.

Kosten embryotransplantatie bij het paard De kosten van dit gehele proces van embryotransplantatie zijn onder te verdelen in verschillende posten, zoals de kosten voor sperma, huisvesting en verzorging van de merrie(s), begeleiding van donor- en ontvangstmerrie, spoeling en transplantatie dan wel verzending van het embryo. Prijsopgave op aanvraag.